Friday, September 29, 2017

Bạn Tốt Là Đây Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bạn Tốt Là Đây Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bạn Tốt Là Đây Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bạn Tốt Là Đây Lyrics have been many singers present, if

Bạn Tốt Là Đây Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bạn Tốt Là Đây Lyrics song presented by Yu MiuBài hát: Bạn Tốt Là Đây - Yu Miu


Và sau đây là vào dòng tâm sự tao gửi đến mày này con bạn tốt

Mình chơi với nhau cũng được một năm tao quan tâm mày từng chút một

Có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn thì tao cũng kể cho mày nghe

Để rồi sau lưng tao mày lại đâm chọt để cho tình bạn kia sứt mẻ

Mày đi nói xấu với người ta là tao thế này rồi thế nọ

Trong khi con người bản chất của mày thì mới chính là cờ hó

Ừ thì mày từng là bạn tao đó,bạn thân nhưng thân ai nấy lo

Đúng là tao đã gặp lộn cái bàn,khi mọi chuyện dần sáng tỏ

Ừ thì bạn tốt chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu

Đâm chọt sau lưng hay là các kiểu hay là chơi trò ném lưỡi câu

Chơi với bạn lâu thì tôi mới biết , ừ thì là bạn lộn cái bàn

Bạn tốt khó kiếm bạn điếm dễ tìm điển hình như con người giống bạn

Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn bạn đi tìm chỗ khác bạn chơi

Còn tôi thì tôi xin phép nói thẳng bạn hãy biến ra khỏi cuộc đời

Tôi sợ bạn dữ lắm rồi ừ thì bạn là con bạn tốt là đứa bạn cốt

Nhưng mà nói xấu sau lưng á ?

Ừ thì bạn tốt chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu

Đâm chọt sau lưng hay là các kiểu hay là chơi trò ném lưỡi câu

Chơi với bạn lâu thì tôi mới biết , ừ thì là bạn lộn cái bàn

Bạn tốt khó kiếm bạn điếm dễ tìm điển hình như con người giống bạn

Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn bạn đi tìm chỗ khác bạn chơi

Còn tôi thì tôi xin phép nói thẳng nơi đây không phải nơi bạn tới

Bạn chơi với bạn mà đi nói xấu người ta gọi là khốn nạn

Bạn chơi với bạn mà đi nói xấu thì có ngày cũng bị đánh bò càng

Ừ thì mày chính là bạn tốt

Ở miệng ra là bạn của tao

Nhưng mà sau lưng mày lại nói xấu

Còn trước mặt mày lại bảo

Là bạn thân chỉ có mình tao

Mình mãi là 1 đôi bạn tốt

Cũng tại tao ngu nên mới tin mày điều đó do tao quá dại dột

Sau khi tao biết về bản mặt mày

Sống còn thua một con cờ hó

Suốt ngày cứ lo mày đi nói xấu,đến cả chuyện người mày cũng lo

Mày đi nói xấu tao thế này rồi lại nói xấu tao thế kia

Mình chơi với bạn thì luôn hết mình

Mà bạn chơi lại như vậy kìa

Bạn bè nói thiệt chơi với bạn lâu tính bạn ra sao mình không biết

Chẳng qua là mình để xem bạn thế nào thôi nè chứ nói thật

Là nhìn mặt bạn á,nó đã hiện lên một chữ gian

Bạn chỉ tài giỏi là có cái miệng để mà bạn dở trò ly gián

Nói thật là chỉ muốn tán bạn một cái

Để bạn tỉnh hồn ra

Hãy mau bỏ đi là cái lớp mặt nạ

Con người đầy dối trá

Con người như bạn thì mình nói thật là nó hết sài rồi bạn ơi

Chơi với bạn mà nói xấu bạn mà không biết mắc cỡ

Ừ thì bạn tốt chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu

Đâm chọt sau lưng hay là các kiểu hay là chơi trò ném lưỡi câu

Chơi với bạn lâu thì tôi mới biết , ừ thì là bạn lộn cái bàn

Bạn tốt khó kiếm bạn điếm dễ tìm điển hình như con người giống bạn

Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn bạn đi tìm chỗ khác bạn chơi

Còn tôi thì tôi xin phép nói thẳng bạn hãy biến ra khỏi cuộc đời

Tôi sợ bạn dữ lắm rồi ừ thì bạn là con bạn tốt là đứa bạn cốt

Nhưng mà nói xấu sau lưng á ?

Ừ thì bạn tốt chính là đây là chơi với nhau phải nói xấu

Đâm chọt sau lưng hay là các kiểu hay là chơi trò ném lưỡi câu

Chơi với bạn lâu thì tôi mới biết , ừ thì là bạn lộn cái bàn

Bạn tốt khó kiếm bạn điếm dễ tìm điển hình như con người giống bạn

Bạn chơi tốt quá thì xin lỗi bạn bạn đi tìm chỗ khác bạn chơi

Còn tôi thì tôi xin phép nói thẳng nơi đây không phải nơi bạn tới

Bạn chơi với bạn mà đi nói xấu người ta gọi là khốn nạn

Bạn chơi với bạn mà đi nói xấu thì có ngày cũng bị đánh bò càng
You're watching

correct Bạn Tốt Là Đây Lyrics

if you detect errors in the Bạn Tốt Là Đây Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bạn Tốt Là Đây Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bạn Tốt Là Đây Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...