Friday, September 29, 2017

Biết Anh Đã Quên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Biết Anh Đã Quên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Biết Anh Đã Quên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Biết Anh Đã Quên Lyrics have been many singers present, if

Biết Anh Đã Quên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Biết Anh Đã Quên Lyrics song presented by Diệp Lâm AnhBài hát: Biết Anh Đã Quên - Diệp Lâm Anh


Sau nước mắt hôm nay là gì nữa

Sau cô đơn hôm nay là gì nữa

Sau khi ta buông tay có phải sẽ không gặp lại, vì không còn gì cho nhau


Sau tiếng nói yêu thương là gì nữa

Sau giây phút bên nhau là gì nữa

Sau khi ta chia tay có phải khoảng không đợi chờ

Khi tình đến như mơ rồi đi như chưa bao giờ


Đâu còn gì đâu mà nhớ

Đâu còn gì đâu mà vương vấn khi hai ta đã lỡ đôi đường

Ôm niềm đau ôm những vết thương sống trong vô vọng


Đâu còn gì đâu mà mong

Đâu còn gì đâu mà ta ngóng trông khi tình yêu mang lầm lỡ

Em biết hôm nay anh quên rồi

Em biết hôm nay anh không cần em như khi anh đến ban đầu
You're watching

correct Biết Anh Đã Quên Lyrics

if you detect errors in the Biết Anh Đã Quên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Biết Anh Đã Quên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Biết Anh Đã Quên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...