Sunday, September 3, 2017

Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics have been many singers present, if

Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics song presented byBài hát: Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) - Hamlet Trương


Anh phải thức bao nhiêu đêm và em phải đếm bao nhiêu canh

Để thấy em vẫn còn nép trong vòng tay anh

Mà anh nào đang khóc, bụi bay vào mắt thôi.

Bụi bay vào đêm trông ngóng chân em qua thềm.


Anh phải ước bao nhiêu câu và anh phải nếm bao nhiêu đau.

Để cắn môi đón ánh mắt em lời chia tay.

Mà em nào có lỗi, lỗi do anh không giữ được người

Vẫy tay chào em đường em đi vắng anh rồi.


ĐK:

Lặng nhìn em quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ anh đâu khóc đâu.


Lần cuối chẳng muốn níu kéo bước chân người quay về.

Nhìn đi em ơi trời xa, từng cách chim nghiêng nghiêng cuối con đường.

Ở nơi đó còn có một người mong em.


Lặng nhìn em quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ anh đâu khóc đâu.

Dù anh đây yêu em mãi đến từng tế bào.

Bụi kia sao bay vào mắt làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào.

Thì em hôm nay và tình yêu của em cũng là bụi trong mắt anh thôi.
You're watching

correct Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics

if you detect errors in the Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bụi Bay Vào Mắt (Gameshow Sao Là Sao) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...