Sunday, September 3, 2017

Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics have been many singers present, if

Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics song presented by Cát TuyềnBài hát: Cát Bụi Cuộc Đời - Cát Tuyền


Này bạn thân ơi số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian

Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người

về với cát bụi mờ thì chỉ còn đôi tay trắng.


Đời là phù du ta sống hôm nay không biết về ngày mai sau

Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có

không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội qua.


Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi trở về với cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn

đời như thoáng mơ được mất ta đâu ngờ

hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu.


Cuộc đời là bao hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim

Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế không lo lắng ưu buồn

chẳng nuối tiếc muộn phiền chuyện thế sự nơi trần ai.
You're watching

correct Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics

if you detect errors in the Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...