Friday, September 29, 2017

Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics have been many singers present, if

Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics song presented by Mai Lệ QuyênBài hát : Cát Bụi Cuộc Đời

Ca sĩ: Mai Lệ Quyên


Này bạn thân ơi

Số kiếp nhân sinh chỉ là

Cõi tàn trần gian

Dù anh và tôi

Ai sang giàu ai gian khó

Mai ra kiếp con người

Về với cát bụi mờ

Thì cũng điều đôi tay trắng

Đời là phù du ta sống hôm nay

Không biết về ngày mai sau

Hãy dành cho nhau

Bao nhiêu niền vui đang có

Không ganh ghét hận thù

Chẳng gian dối lọc lừa

Vì kiếp người sẽ vội qua

Người ơi hãy nhớ

Ta là cát bụi sẽ về cát bụi

Thì xin đừng toan tính thiệt hơn

Đời như thoáng mơ được mất

Ta đâu ngờ hỏi ai có bao giờ

Không trở về cát bụi đâu

Cuộc đời là bao

Hãy mến thương nhau

Với bằng tất cả con tim

Để rồi một mai ta lìa xa

Nhân thế không lo lắng ưu buồn

Chẳng nối tiết muộn phiền

Chuyện thế sự nơi trần ai
You're watching

correct Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics

if you detect errors in the Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cát Bụi Cuộc Đời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...