Sunday, September 3, 2017

Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics have been many singers present, if

Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics song presented by DJBài hát: Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix - DJ


Tại vì con ăn chơi hư đốn

Làm mẹ cha phải tốn bao nhiêu tiền

Để cha phải vất vả một mình, nhiều đêm mẹ rơi nước mắt


Tại vì con là do con hết

Mẹ cha ơi hãy thứ tha một lần

Để con, con làm lại đời mình

Tránh xa những sa ngã cuộc đời


Nhiều đêm con vắt tay lên đầu suy nghĩ

Thấy cha mẹ đã già đi, vì nghĩ về con

Con đã sai con hứa con sẽ làm lại

Để cha mẹ không phải mệt mỏi vì con


Nhiều năm qua cha mẹ đã phải bôn ba

Chạy ngược rồi lại chạy xuôi đổ nhiều mồ hôi

Kiếm đồng tiền nuôi nấng con được thành người


Vậy mà con, con không biết nghĩ

Mẹ cha ơi hãy thứ tha 1 lần

Để con, con làm lại đời mình

Tránh xa những sa ngã cuộc đời .
You're watching

correct Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics

if you detect errors in the Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cha Mẹ Con Xin Lỗi Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...