Friday, September 29, 2017

Chắc Gì Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chắc Gì Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chắc Gì Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chắc Gì Lyrics have been many singers present, if

Chắc Gì Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chắc Gì Lyrics song presented by Phi NhungChắc gì ,anh đã yêu em

mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm ,

cứ đi ra cửa ngóng nhìn ,

vào nhà ngồi xuống đứng lên thẩn thờ...


Chắc giờ anh ở nơi đâu ,

đã năm sáu bữa anh chẳng hỏi thăm ,

hai tuần rồi đến ba tuần ,

bóng chim tăm cá mình em một mình...


DK :


Người ơi ....có thương ,thì thương cho trót

chứ đừng như, con cá nó lưỡng lờ .

Gan em, ai cắt mà đau ,

vì đau hai chữ tình yêu dại khờ...


Chắc gì anh đến thăm em ,

trà em để nguội nhạt nhòa vị hương,

hỏi lòng sao dạ cứ thương ,

hỏi con chuồn chuồn đậu ,sao bay vội vàng ...THO :


Chiều chiều ra ngõ đứng trông

Ngõ thì thấy ngõ , người không thấy người

Mình em một bóng đợi mong

Bóng ơi anh có thương mình hay không ...


Từng đêm nghe nhớ thương vơi đầy ,

Trăng tròn trăng khuyết hỡi người ơi có thấu hay chăng ...

Dem lòng bâng khuâng bao ngày em ra ngõ mong chờ ,

Chờ mong ai đó dẫu chưa một lời giao ước

Nhưng chưa chắc gì anh đã thương chỉ riêng em nặng mối u tình...


Chắc gì anh đến thăm em ,

Trà em để nguội nhạt nhòa vị hương,

Hỏi lòng sao dạ cứ thương , hỏi con chuồn chuồn đậu ,

Sao bay vội vàng ...Hỏi lòng sao dạ cứ thương ,

Hỏi con chuồn chuồn đậu .....sao anh bỏ em một mình...!
You're watching

correct Chắc Gì Lyrics

if you detect errors in the Chắc Gì Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chắc Gì Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chắc Gì Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...