Sunday, September 3, 2017

Chàng Trai Piano Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chàng Trai Piano Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chàng Trai Piano Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chàng Trai Piano Lyrics have been many singers present, if

Chàng Trai Piano Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chàng Trai Piano Lyrics song presented by Hồ Quang HiếuBài hát: Chàng Trai Piano - Hồ Quang Hiếu


Từ ngày em đi anh đâu cần biết gì

Từ ngày em đi anh đi tìm niềm vui mới

Đừng bao giờ nghĩ em sẽ là tất cả

Đừng bao giờ đem tình yêu làm trò chơi

Đôi tay anh bao đam mê cho em

Sao em không lo cho anh như khi xưa

Em ra đi bao lâu em khi xưa

Oh oh oh oh oh

Thiếu gì thiếu gì những điều sẽ làm mình quên mất em

Thiếu gì thiếu gì cách để quên

Piano anh chọn niềm vui có âm thanh

Piano để anh được lướt ngón tay bên piano

Piano nô nô nô nô piano nô nô nô nô

Ôi những ngón tay nhẹ nhàng tìm được cảm xúc cho anh

Ôi những ngón tay chạm vào âm thanh vui buồn

Có lẽ em chẳng ngờ rằng mình vừa sau mới chia tay

Anh có niềm vui mới chẳng cần em nữa đâu
You're watching

correct Chàng Trai Piano Lyrics

if you detect errors in the Chàng Trai Piano Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chàng Trai Piano Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chàng Trai Piano Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...