Friday, September 29, 2017

Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics have been many singers present, if

Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics song presented by Otis, CodyBài hát: Chỉ Cần Là Chính Em - Otis, Cody


Em là ai đây ? ngang qua đây hương thơm bay qua đây lâng lâng cho anh như đang say

Sao a thấy nhớ nhớ anh nhớ bóng hình ",của em đó"


Anh như đang say..

Anh đang lung lay ..

Tim như đang bay ..

" tim anh như đang muốn nói " "Hãy lại đây với anh đi"

" con tim anh đang như như vỡ oà "


Mỗi khi anh

Thức giấc nhớ em

Khép mắt là thấy emmmm

Làm sao đây hỡi baby í ề


Anh nói thật

Anh không tin là anh không cưa được em đâu baby

"lại gần anh một chút" để anh....

"Sory anh đang say rồi"


Giờ em nơi đâu?

Em đang nơi chốn nào ?

Có hay, anh đang nơi đây đang mong nhớ


Yêu em. Yêu em

Cho dù đau đau như thế nào

Sẽ luôn sẽ luôn sa răng hê yo

----

Mỗi khi anh

Thức giấc nhớ em

Mỡ mắt là thấy emmmm

Làm sao đây hỡi babei...


Anh nói thật

Anh không tin là anh không cưa được em đâu baby

"lại gần anh một chút" để anh....

"Sory anh đang say vì em thôi"
You're watching

correct Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics

if you detect errors in the Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chỉ Cần Là Chính Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...