Tuesday, September 12, 2017

Chia Tay Trong Mưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chia Tay Trong Mưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chia Tay Trong Mưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chia Tay Trong Mưa Lyrics have been many singers present, if

Chia Tay Trong Mưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chia Tay Trong Mưa Lyrics song presented by Hương Tràm, Bùi Anh TuấnBài hát: Chia Tay Trong Mưa - Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn


Sau khi mình đã chia tay lâu rồi

Anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau

Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về

Để lại đây những đam mê cùng giấc mơ ê chề


Khi anh còn nhớ em, khi anh cần em xin hãy gọi

Em vẫn sẽ ở đây chờ anh đến...

Cho dù ngàn kiếp sau, cho dù em sẽ không trở về

Anh vẫn sẽ ở đây đến suốt cuộc đời !


Tháng năm không xóa bao nhiêu vết tình

Chờ người chờ đến bao mùa mưa

Xin mưa đừng cứ rơi

Rơi trên hiu hắt những khoảng trời

Khoảng trời nào có anh hãy đưa em tới...

Con tìm này đã quên bao nhiêu năm ấy luôn có người

Xin em đừng để nổi đau mình anh mang

Xin anh đừng để nổi đau mình em mang
You're watching

correct Chia Tay Trong Mưa Lyrics

if you detect errors in the Chia Tay Trong Mưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chia Tay Trong Mưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chia Tay Trong Mưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...