Sunday, September 3, 2017

Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics have been many singers present, if

Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics song presented by Khánh Phong, DJ Hiếu PhanBài hát: Chiếc Khăn Piêu Remix - Khánh Phong, DJ Hiếu Phan


Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng.

Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng,

kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu.

Chiếc khăn Piêu. Chiêc khăn Piêu

Thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu.

Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây.

Vương trên cây. Suỵt...


Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này.

Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng,

nát hoa rừng khăn Piêu đây.

Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau,

chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ.

Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời.

Nhắn tin theo cùng gió

Khăn còn đây đợi người. Astri ơi !
You're watching

correct Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics

if you detect errors in the Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chiếc Khăn Piêu Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...