Friday, September 29, 2017

Chiếc Xuồng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chiếc Xuồng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chiếc Xuồng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chiếc Xuồng Lyrics have been many singers present, if

Chiếc Xuồng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chiếc Xuồng Lyrics song presented by Phi Nhung, Khánh HoàngBài hát : Chiếc Xuồng - Phi Nhung, Khánh Hoàng


Chiếc xuồng trên bến chông chênh , chiếc xuồng lúc lắc . Anh nghiêng bên ấy, anh nghiêng bên ấy...

Em nghiêng bên này. Chiếc xuồng phía trước em bơi , còn anh sau lái còn anh sau lái chèo quay lòng vòng .

Nhìn lên bờ bến loanh quanh, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời mây đưa gió .

Nắng nghiêng nghiêng bóng ngã xế tà , có đàn chim ríu rít hoan ca,

Trên chiếc xuồng bồng bềnh đôi ta ♥♥


Chiếc xuồng ba lá tí teo, chiếc xuồng lúc lắc , đi theo con nước, đi vô nước lớn , đi ra nước ròng .

Chiếc xuồng bơi tới bơi lui , nhìn anh chẳng thấy , nhìn em chẳng thấy lủi vô bụi bờ ...hà...

Tìm em tìm ở nơi đâu , chỉ nghe ngọn gió lao xao , bến sông xưa người đi kẻ nhớ .

Bến sông nay vẫn đợi vẫn chờ, chiếc xuồng con năm tháng chơi vơi .

(Ôi) chiếc xuồng bồng bềnh trong tôi
You're watching

correct Chiếc Xuồng Lyrics

if you detect errors in the Chiếc Xuồng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chiếc Xuồng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chiếc Xuồng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...