Friday, September 29, 2017

Chợ Đời Beat Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chợ Đời Beat Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chợ Đời Beat Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chợ Đời Beat Lyrics have been many singers present, if

Chợ Đời Beat Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chợ Đời Beat Lyrics song presented by Đường HưngBài hát: Chợ Đời Beat - Đường Hưng


Giàu thì nhiều người bước đến bên ta xem như bạn.

Nghèo thì ngoảnh mặt, rồi quay lưng đi làm ngơ.

Tình đời là thế.. thắng làm vua, thua làm bần.

Ai cần ai. Thương ai. Yêu ai giữa cái chợ đời.


Dòng đời nhiều phen bão tố phong ba. Ta đâu sợ...

Chỉ sợ lòng người, còn đang trắng bỗng đổi đen.

Bạn bè bằng hữu mấy người bên ta vì tình.

Tiền tài , Thân thế. Rồi cũng sẽ về đâu.


Mộ sâu đến bao nhiêu lâu đây. Ta mới chôn được tình ?

Người ngay thắng ư. Mấy ai giữ được mình..?

Lời yêu thương hôm qua. Xem như là mây khói.

Tình đời bán mua nhau mà thôi.


Lợi danh giống như mây trên cao. Ai cũng mơ chạm vào...

Rồi khi tỉnh giấc đau.

Ngẫm sự đời mới thấu.

Không tin ai. Đừng tin ai...

You're watching

correct Chợ Đời Beat Lyrics

if you detect errors in the Chợ Đời Beat Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chợ Đời Beat Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chợ Đời Beat Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...