Sunday, September 3, 2017

Chơi Vơi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chơi Vơi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chơi Vơi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chơi Vơi Lyrics have been many singers present, if

Chơi Vơi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chơi Vơi Lyrics song presented by Nguyễn Ngọc Thảo NhiBài hát: Chơi Vơi - Nguyễn Ngọc Thảo Nhi


Quen nhau, thương nhau, để rồi giờ lại cách xa như bây giờ,

Xót xa như bây giờ

Yêu nhau, xa nhau, để rồi ngại nhìn mắt nhau như bây giờ

Đớn đau như bây giờ

Em đi tìm nỗi nhớ thương đầy vơi

Em đi tìm khoảnh khắc ta chơi vơi

Không thể xóa mờ hình bóng anh ngày xưa

Đôi tay khô cần gạt nước mắt trong mưa


[Chorus]

Môi đã khô rồi, Chân bước rã rời em

Chơi vơi tìm bóng anh ngày ấy

Như cánh hoa tàn, anh bước vội vàng em

Chơi vơi tìm bóng anh ngày ấy

Oh oh oh oh

Oh oh oh

Chơi vơi tìm bóng anh ngày ấy

Oh oh oh oh

Oh oh oh


Thời gian trôi trong nỗi chơi vơi

Tả tơi từ trong tim em mang

Giờ nhìn nhau không ai nói nên lời

Như bơi trong 1 đại dương tan

Ngày vui bên nhau được bao nhiêu

Buồn đau cho nhau thì không thiếu

You're watching

correct Chơi Vơi Lyrics

if you detect errors in the Chơi Vơi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chơi Vơi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chơi Vơi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...