Friday, September 29, 2017

Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics have been many singers present, if

Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics song presented by Jang Mi
Bài hát :Còn Tuổi Nào Cho Em Cover

Ca sĩ : Jang Mi

Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

Tay măng trôi trên vùng tóc dài

Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này

Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng

gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

]Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời

Xin cho tay em còn muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi này

tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào

còn tuổi nào cho nhau

Trời xanh trong mắt em sâu

Mây xuống vây quanh giọt sầu


Em xin tuổi nào


Còn tuổi trời hư vô


Bàn tay che dấu lệ nhoà


Ôi buồn

Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu

Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù


Xin chân em qua từng phiến ngà

Xin mây xe thêm mầu áo lụa


Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ


You're watching

correct Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics

if you detect errors in the Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Còn Tuổi Nào Cho Em Cover Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...