Sunday, September 3, 2017

Con Viết Về Mẹ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Viết Về Mẹ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Viết Về Mẹ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Viết Về Mẹ Lyrics have been many singers present, if

Con Viết Về Mẹ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Viết Về Mẹ Lyrics song presented by Vũ Bảo ĐạtBài hát: Con Viết Về Mẹ - Vũ Bảo Đạt


Mẹ, một đời mẹ sống cho con.

Mẹ, tảo tần năm tháng long đong.

Mẹ, chẳng hề một tiếng kêu than.

Dẫu rằng con vẫn hay lầm lỗi.


Mẹ, một đời mẹ chở che con

Mẹ, sớm chiều cơm nước chăm lo

Mẹ, bao lần con đã chưa ngoan

Mong mẹ thứ tha lỗi lầm.


Mẹ ơi, lưng mẹ đã còng

Tóc mẹ bạc màu, để cho con lớn lên.

Ngoài kia, gió lạnh trở trời,

Sức mẹ yếu dần,

Để lòng con thương quá


Mẹ của con, dáng đã hao gầy,

Lắng lo từng ngày,

Tất cả chỉ vì con

Nhìn trời cao, con chẳng ước chi nhiều

chỉ mong sao mẹ mãi sống đời bên con.


Mẹ là nắng ấm trong con

Mẹ là hạnh phúc của con

Mẹ là nguồn suối yêu thương

Con yêu mẹ, mẹ hỡi.


Mẹ là nắng ấm trong con

Mẹ là hạnh phúc của con

Mẹ là nguồn suối yêu thương

Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều.
You're watching

correct Con Viết Về Mẹ Lyrics

if you detect errors in the Con Viết Về Mẹ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Viết Về Mẹ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Viết Về Mẹ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...