Tuesday, September 12, 2017

Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics have been many singers present, if

Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics song presented by Phạm Dương Gia HânBài hát: Con Xin Ở Lại Nơi Này - Phạm Dương Gia Hân


Thế là con đã ra đi

Núi sông Quảng Trị còn ghi tháng ngày

Dòng sông nớ ngọn núi ni

Con xin ở lại lấy đây làm nhà


Chúng con mỗi đứa một quê

Đứa quê Thanh Hóa đứa người Nghệ An

Sáu miền quê một chiến hào

Tháng ba Canh Tuất bom gào đạn rơi.


Con không về không về nữa mẹ ơi

Đồng đội con còn mải mê đâu đó

Thủy Hủng ơi! Có nghe lời bạn gọi

Núi mồ côi Cồn Tiên nỏ đáp lời.


Chúng con đi vào trang lịch sử Mậu Thân

Bảy hai Nhâm Tý mãi lưu danh tên vàng

Mười tám xuân xanh hiến dâng cho đất nước

Con chưa một lần biết trái cấm là chi?


Chiến tranh đã hết mà răng

Bảy mươi tám đứa nỏ về đứa mô

Khăn tang phủ kín trên đầu


Chiều quê bóng mẹ ôm sầu khóc con

Mẹ ơi! Vì nước vì non

Mất con nhưng Tổ Quốc còn hôm nay!
You're watching

correct Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics

if you detect errors in the Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Xin Ở Lại Nơi Này Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...