Sunday, September 3, 2017

Cứ Là Mình Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cứ Là Mình Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cứ Là Mình Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cứ Là Mình Lyrics have been many singers present, if

Cứ Là Mình Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cứ Là Mình Lyrics song presented by KarikBài hát: Cứ Là Mình - Karik


Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình, cứ là mình, cứ là mình tại sao phải nghĩ.


[Verse 1]

Bác sĩ, kĩ sư là điều cha mẹ tôi mong muốn

Mặc đồ công sở là tư duy tôi luôn phải đóng khuôn

Không được ca hát, không được chơi rap

Dù thích hay không bản thân phải cố diễn xong tuồng

Nhưng (nhưng) tôi không muốn như vậy

Bởi vì đó (đó) không phải con người này

Không phải là người tôi đang sống cho hôm nay

Và tôi muốn sống thật không cần phải che đậy

Tôi muốn là mình tôi muốn được chơi rap

Không phải ca sĩ nhưng tôi vẫn muốn hát

Tuy không được đẹp nhưng tôi vẫn muốn swag

Muốn sự nghiệp của mình liên quan đến âm nhạc

Muốn mặc quần lửng, muốn mặc áo thun

Muốn sống là chính mình, bản thân không nao núng

Muốn đi theo lí trí, muốn làm điều mình nghĩ

Tư duy muốn làm gì, muốn làm gì làm đi


[Chorus]

Vui lên đi vì đời có mấy khi

Miệng người cười mặc kệ cứ bước đi

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình, cứ là mình, cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Vì đường nào chẳng có lúc vướng đinh

Đường mình chọn thì mình cứ vững tin

Vì không gì đã khát hơn khi sống theo với tính tình

Không gì đã khát hơn khi sống thật với chính mình


[Verse 2]

Đâu phải cứ là bác sĩ, kĩ sư mới là cao quí,

Công nhân hay dancer cũng đâu phải nghề lập dị?

Sống theo ý người khác sau này đường dài làm sao?

Đi đường ai nói cứ nói, đường mình mình cứ đi

Cứ làm điều mình nghĩ sống thật với bản thân

Luôn quan tâm ý kiến bên ngoài nhưng đừng để bị cản chân

Đời mình là của mình, đâu phải của họ

Họ xoáy mình cứ mặc, sao mà phải lo?

Vì tôi từng như vậy, từng để ý lời bên ngoài,

Mỗi ngày nghe nhiều lời dị nghị đến bên tai

Nhưng rồi nhận ra đời mỗi người khác nhau

Tính cách, ước mơ là trọng trách ở trên vai

Nên khi ai mở miệng, đầu luôn phải tỉnh ý

Người người nói ý mình phải kiên định

Vì không gì thật và đã hơn khi sống đúng với tính tình

Không gì thật và đã hơn khi sống thật với chính mình


[Chorus]

Vui lên đi vì đời có mấy khi

Miệng người cười mặc kệ cứ bước đi

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình, cứ là mình, cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Vì đường nào chẳng có lúc vướng đinh

Đường mình chọn thì mình cứ vững tin

Vì không gì đã khát hơn khi sống theo với tính tình

Không gì đã khát hơn khi sống thật với chính mình


Vui lên đi vì đời có mấy khi

Vì đường nào chẳng có lúc vướng đinh


Muốn làm gì, muốn làm gì làm đi


[Chorus]

Vui lên đi vì đời có mấy khi

Miệng người cười mặc kệ cứ bước đi

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Cứ là mình, cứ là mình, cứ là mình tại sao phải nghĩ.

Vì đường nào chẳng có lúc vướng đinh

Đường mình chọn thì mình cứ vững tin

Vì không gì đã khát hơn khi sống theo với tính tình

Không gì đã khát hơn khi sống thật với chính mình
You're watching

correct Cứ Là Mình Lyrics

if you detect errors in the Cứ Là Mình Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Cứ Là Mình Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Cứ Là Mình Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...