Friday, September 29, 2017

Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics have been many singers present, if

Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics song presented by Phương Mỹ ChiBài hát: Dạ Cổ Hoài Lang - Phương Mỹ Chi


Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm ơ canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng quặn đau í a.


Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin nhạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Sao nỡ phũ phàng.


Chàng là chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Bao thuở đó đây sum vầy

Duyên sắc cầm đừng lạt phai

Là nguyện cho chàng

Hai chữ an bằng an

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi í a.
You're watching

correct Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics

if you detect errors in the Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Dạ Cổ Hoài Lang Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...