Friday, September 29, 2017

Dáng Thu Xưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Dáng Thu Xưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Dáng Thu Xưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Dáng Thu Xưa Lyrics have been many singers present, if

Dáng Thu Xưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Dáng Thu Xưa Lyrics song presented by Nguyễn Đình Thanh TâmBài hát: Dáng Thu Xưa - Nguyễn Đình Thanh Tâm


Đêm vô vàn tiếng Thu, sắc tím nghiêng cảnh chùa

Mái hiên cong lầu tím, ngậm canh sầu tiếc Thu

Từng hàng là Thu rơi, Thu đi Thu rối bời

Thu đi không hẹn ước, mộng Thu về đón Thu


Lá rơi, Thu rơi, rơi ánh trăng ngà

Xô gió lay đêm trường, xao động Thu lá rơi


Em là bóng dáng bóng dáng Thu

Em bỏ bùa mê bóng dáng chiều

Em đi để lại mùa Thu nhớ

Bóng dáng yêu kiều bóng dáng Thu
You're watching

correct Dáng Thu Xưa Lyrics

if you detect errors in the Dáng Thu Xưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Dáng Thu Xưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Dáng Thu Xưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...