Sunday, September 3, 2017

Em Đi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Đi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Đi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Đi Lyrics have been many singers present, if

Em Đi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Đi Lyrics song presented by Tuấn Ngọc, Thái Châu, Bằng Kiều, Nhật TrungBài hát: Em Đi - Tuấn Ngọc, Thái Châu, Bằng Kiều, Nhật Trung


Em đi

Rồi cây cỏ buồn say

Em đi

Rồi hoa lá sầu vay

Em đi

Rồi tay gầy nào vẫy

Em đi

Rồi đôi mắt nào cay


Mai anh đi

Rồi mây vẫn còn bay

Mai anh đi

Rồi mưa vẫn còn rơi

Thôi xa rồi

Sao người còn đứng đợi

Thôi xa rồi

Xin người hãy buông lơi


Yêu em

Môi nồng hôn ấm còn vương

Yêu em

Vai gầy tóc mây còn thương

Mai xa rồi

Lòng nghe tan nát rã rời

Mai xa rồi

Nước mắt nào đầy vơi


Yêu em

Môi nồng hôn ấm còn vương

Yêu em

Vai gầy tóc mây còn thương

Mai xa rồi

Lòng nghe tan nát rã rời

Mai xa rồi

Nước mắt nào đầy vơi


Yêu em

Môi nồng hôn ấm còn vương

Yêu em

Vai gầy tóc mây còn thương

Mai xa rồi

Lòng nghe tan nát rã rời

Mai xa rồi

Nước mắt nào đầy vơi


Yêu em

Môi nồng hôn ấm còn vương

Yêu em

Vai gầy tóc mây còn thương

Mai xa rồi

Lòng nghe tan nát rã rời

Mai xa rồi

Nước mắt nào đầy vơi
You're watching

correct Em Đi Lyrics

if you detect errors in the Em Đi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Đi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Đi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...