Sunday, September 3, 2017

Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics have been many singers present, if

Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics song presented by Cẩm Vân PhạmBài hát : Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) - Cẩm Vân Phạm


Trong cuộc sống, ai mà không chờ mong, những phút giây ngất ngây tuyệt vời..

Trong tình yêu, ai mà không thầm mong, nhận những món quà từ người mình yêu nhất..ư

Khi yêu quan trọng lời nói, đã nói anh yêu em thì một lòng thôi nhé anh...

Khi yêu thương mà lừa dối, tan nát con tim em, quà chẳng ý nghĩa gì


Khi yêu em không cần quà...(Nếu anh không một lòng)

Khi yêu em không cần quà đâu...(Nếu trái tim anh là của chung)

Khi yêu em vẫn nhận quà...(Nếu anh yêu một lòng)

Khi yêu em sẽ nhận quà...(Nếu trái tim anh là của em)
You're watching

correct Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics

if you detect errors in the Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Không Cần Quà (Anh Không Đòi Quà 2) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...