Sunday, September 3, 2017

Em Là Giấc Mơ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Là Giấc Mơ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Là Giấc Mơ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Là Giấc Mơ Lyrics have been many singers present, if

Em Là Giấc Mơ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Là Giấc Mơ Lyrics song presented by Ngô PhongBao ngày qua, anh mong chờ tiếng yêu

Chợt em hiện ra, tựa như giấc mộng

Trong màn đêm bỗng nhiên rực sáng lên

Vì em kề bên tình ta ấm nồng.


Trong lòng mãi mơ tình em một sớm mai

(Làm lòng anh luôn nhớ)

Cho dù em quá xa

Thì anh mãi mong rằng em về với anh

Cho tình ta đắm say.


Khi bình minh, anh mong được có em

Trong vòng tay mình không cách xa

Bên đời anh em luôn là ánh dương

Về soi màn đêm, để anh ngất ngây, ngày tháng.


Anh vẫn mãi đi tìm hình bóng em

Trong anh giờ đây, luôn luôn em là giấc mơ

Nay em ở đâu hãy quay về với anh

Tay trong bàn tay rộn vang tiếng cừời người hỡi.
You're watching

correct Em Là Giấc Mơ Lyrics

if you detect errors in the Em Là Giấc Mơ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Là Giấc Mơ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Là Giấc Mơ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...