Sunday, September 3, 2017

Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics have been many singers present, if

Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics song presented byBài hát: Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) - Phan Đinh Tùng


Vì em là lý do anh tồn tại

Mặc bao hồi ức trong anh mệt nhoài

Dù sóng gió kéo qua đây. Hú hù.


Ở phía nơi cuối những giấc mơ kia

Ở nơi cơn đau sẽ được biến tan

Em còn dang rộng đôi tay?


Anh có được gặp lại em?

Người anh từng trao yêu thương

Người hứa bên anh đến cuối con đường

Giờ đây dẫu chỉ còn lại mình anh

Tình yêu đã vội tan đi

Anh vẫn đợi chờ cơn mơ sau cuối


ĐK:

Nơi đây tất cả rồi sẽ đốt cháy

Xoá hết ký ức trong ta, những xót xa

Chẳng có nước mắt về bên mỗi tối

Nỗi nhớ sẽ mãi phai phôi

Những giấc mơ qua rồi.


Coda:

Hù hu hú

Anh sẽ bước qua những buồn đau

Và anh sẽ lãng quên bao muộn sầu

Chỉ mong được bên em mãi


Vì em là lý do anh tồn tại

Mặc bao hồi ức trong anh mệt nhoài

Dù sóng gió kéo qua đây

You're watching

correct Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics

if you detect errors in the Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Là Lý Do Anh Tồn Tại (EDM Version) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...