Friday, September 29, 2017

Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics have been many singers present, if

Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics song presented by AyorBài hát: Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) - Ayor


Đêm xuống đây thêm một lần nữa

Người đã xa tình cũng qua rồi

Còn đớn đau cũng vậy mà thôi

Em theo người đi tìm nguồn vui


Đêm ngất ngư trong men rượu chếnh choáng

Đời vỡ tan một phiến môi mời

Tình đã bay theo lời lả lơi

Ôi con người buôn nhục mà thôi


Lửa trần gian nhơ nhuốc

Hãy cháy cho ta đi tìm em

Soi dấu chân son lạc vũng bùn

Tình yêu đem ánh sáng ra đi


Đêm có đen như muôn lời hứa

Ngày sẽ đem cuộc sống quay về

Tình có đau như ngàn lời kinh

Nhưng mai rồi anh còn tìm yêu
You're watching

correct Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics

if you detect errors in the Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đêm Say (Liveshow Tình Khúc Vũ Thành An) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...