Sunday, September 3, 2017

Em Sẽ Quên Thôi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Sẽ Quên Thôi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Sẽ Quên Thôi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Sẽ Quên Thôi Lyrics have been many singers present, if

Em Sẽ Quên Thôi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Sẽ Quên Thôi Lyrics song presented by Thu ThủyBài hát: Em Sẽ Quên Thôi - Thu Thủy


Bước tiếp hay dừng lại chẳng biết em đang tồn tại hay sao lại lừa dối em vậy

Giờ buông tay anh hay chịu đựng nỗi đau ấy

Em vẫn chưa muốn xa lìa anh

Biết trước sẽ có ngày anh bước đi bỏ em lại mai em phải sống tiếp thế nào

Tại sao em yêu ai chẳng bao giờ hạnh phúc

Em cũng chẳng yêu thương ai được nữa


Tình yêu vốn dĩ như vậy tổn thương rồi phải chia tay

Lúc ở bên em làm em cứ tin vào tình yêu này

Để khi em mất anh rồi em mới hay là yêu đau khổ như vậy

Ngày anh đi với ai rồi xót xa mình em đêm tối,cứ ngắm mưa rơi ở ngoài phía xa ô cửa sổ thôi

Là anh đánh mất tất cả

Anh cứ đi,mình dừng lại nhé anh à
You're watching

correct Em Sẽ Quên Thôi Lyrics

if you detect errors in the Em Sẽ Quên Thôi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Sẽ Quên Thôi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Sẽ Quên Thôi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...