Sunday, September 3, 2017

Đêm Tâm Sự Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đêm Tâm Sự Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đêm Tâm Sự Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đêm Tâm Sự Lyrics have been many singers present, if

Đêm Tâm Sự Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đêm Tâm Sự Lyrics song presented by Khánh Bình, Kim ThoaBài hát: Đêm Tâm Sự - Khánh Bình, Kim Thoa


Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu

Cớ sao anh ngập ngừng

Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại

Kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương.


Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm

Biết nơi nào mà tìm

Nhiều khi ưu tư tựa song cửa nhỏ

Nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn.


[ĐK:]

Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này

Trút vơi tâm tình của hai chúng mình

Một lần trong đời anh nói thương tôi

Tiếng ngọt trên đầu môi.


Bạn đêm nay hỡi

Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười

Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ

Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.
You're watching

correct Đêm Tâm Sự Lyrics

if you detect errors in the Đêm Tâm Sự Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đêm Tâm Sự Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đêm Tâm Sự Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...