Tuesday, September 12, 2017

Giá Như Anh Có Thể Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giá Như Anh Có Thể Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giá Như Anh Có Thể Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giá Như Anh Có Thể Lyrics have been many singers present, if

Giá Như Anh Có Thể Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giá Như Anh Có Thể Lyrics song presented by Kasim Hoàng VũBài hát: Giá Như Anh Có Thể - Kasim Hoàng Vũ


Đêm nay sao thấy quá dài

Mưa rơi nhìn em cô đơn dưới trời

Anh đã buông vòng tay bỏ em ở lại đây

Nỗi đau em anh thấu nhưng anh không thể bên.


Giá như anh có thể ôm em lúc này

Và giá như anh có thể cho em biết

Anh yêu em lắm nên thấy em buồn đau

Anh cũng ôm lòng đau nhưng khoảng cách quá xa.


Nhìn em đau, anh đang trách vội bản thân mình

Chỉ biết đứng dõi theo nước mắt em lăn dài

Và giá như anh, anh có thể nắm đôi tay em

Có bao nhiêu yêu thương ai đánh rơi

Anh sẽ gom hết vào tim anh.
You're watching

correct Giá Như Anh Có Thể Lyrics

if you detect errors in the Giá Như Anh Có Thể Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giá Như Anh Có Thể Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giá Như Anh Có Thể Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...