Friday, September 29, 2017

Giấc Mơ Đã Qua Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giấc Mơ Đã Qua Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giấc Mơ Đã Qua Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giấc Mơ Đã Qua Lyrics have been many singers present, if

Giấc Mơ Đã Qua Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giấc Mơ Đã Qua Lyrics song presented byBài hát: Giấc Mơ Đã Qua - Trần Thu Hà


Quê hương xa xôi em về trong đơn côi

Bao nhiêu yêu thương cũng đã qua rồi

Cả đời mình em lỡ bước

Lòng ngổn ngang những trái ngang

Về đất mẹ hiền yêu dấu


Đã qua thật rồi một giấc mơ

Đi trong miên man chẳng tìm nơi bến đỗ

Chỉ mong một nơi bình yên


Đã qua thật rồi một giấc mơ

Khổ đau nát tan cũng đã qua đi rồi

Anh cũng bình yên nhé


Em đi chênh vênh nơi mùa đông không anh

Em nghe con tim giá buốt lặng thầm

Để lại rừng thông tuyết trắng

Để lại những phút lỡ làng

Về ngôi nhà xưa yêu dấu


Đã qua thật rồi một giấc mơ

Đi trong miên man chẳng tìm nơi bến đỗ

Chỉ mong một nơi bình yên


Đã qua thật rồi một giấc mơ

Khổ đau nát tan cũng đã qua đi rồi

Anh cũng bình yên nhé

Anh ơi
You're watching

correct Giấc Mơ Đã Qua Lyrics

if you detect errors in the Giấc Mơ Đã Qua Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giấc Mơ Đã Qua Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giấc Mơ Đã Qua Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...