Sunday, September 3, 2017

Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics have been many singers present, if

Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics song presented by Hòa Âm Ánh Sáng 2017) - Bảo ThyBài hát: Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) - Bảo Thy


Em nằm em nhớ

Một ngày trong veo

Một mùa nghiêng nghiêng

Cánh đồng xa mờ

Cánh cò nghiêng cuối trời

Em về nơi ấy

Một bờ vai xanh

Một dòng tóc xanh

Đó là chân trời

Hay là mưa cuối trời?


[ĐK:]

Và gió theo em trôi về con đường

Và nắng theo em trên dòng sông vắng

Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm

Người đã quên đi những lần em buồn.


Từng dấu chân xưa trên đường em về

Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng

Người đã đi qua những lời em kể

Này giấc mơ trưa bao giờ em về

Một tiếng chuông chùa.


Này giấc mơ trưa bao giờ em về

Một tiếng chuông chùa.
You're watching

correct Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics

if you detect errors in the Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giấc Mơ Trưa (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2017) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...