Sunday, September 3, 2017

Giọt Lệ Đài Trang Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giọt Lệ Đài Trang Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giọt Lệ Đài Trang Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giọt Lệ Đài Trang Lyrics have been many singers present, if

Giọt Lệ Đài Trang Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giọt Lệ Đài Trang Lyrics song presented by Duy MạnhBài hát: Giọt Lệ Đài Trang - Duy Mạnh


Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng

Ngày xưa ai quyền quý cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian.


Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn

Ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang

Tôi chính tôi ngày xưa đó

Cũng đèo bồng mơ người đẹp lầu hoa.


Rồi một hôm tôi gặp nàng

Ðem tiếng hát cung đàn

Với niềm yêu lai láng

Nhưng than ôi quá bẽ bàng

Bao tiếng hát cung đàn

Người chẳng màng còn chê chán.


Nhìn đời thấy lắm phũ phàng

Mượn tiếng hát cung đàn

Với niềm đau dĩ vãng

Hay đâu giông tố lan tràn

Lên gác tía huy hoàng

Xiêu đổ theo nước mắt ngà.


Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng

Còn đâu đâu quyền quý cao sang

Em chính em ngày xưa đó

Ðến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian.


Ðời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn

Ðời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang

Em, em nhớ xưa rồi em khóc

Tôi thoáng buồn tuôn dòng lệ đài trang.
You're watching

correct Giọt Lệ Đài Trang Lyrics

if you detect errors in the Giọt Lệ Đài Trang Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giọt Lệ Đài Trang Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giọt Lệ Đài Trang Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...