Sunday, September 3, 2017

Giọt Sầu Tương Tư Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giọt Sầu Tương Tư Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giọt Sầu Tương Tư Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giọt Sầu Tương Tư Lyrics have been many singers present, if

Giọt Sầu Tương Tư Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giọt Sầu Tương Tư Lyrics song presented by Giáng TiênBài hát: Giọt Sầu Tương Tư - Giáng Tiên


Nhìn lục bình trôi,

lòng tôi miên man nỗi nhớ

Nhớ đến phương xa

chắc người đã quên tình ta

Đã trao nhau nhiều đêm trắng

đắng cay một mình.


Lục bình trôi,

thủy triều chông chênh

Trôi mãi trôi lênh đênh

Muôn chiều lẻ loi ngóng bạn mình ên.

Phương trời xa

chắc ai đang vui cùng duyên mới

Bỏ quên bến sông con đò

Không luyến lưu câu hò,

duyên đầu giọt sầu tương tư.


Nghẹn ngào mù u,

chiều thu mưa giăng khắp lối

Nhói trái tim tôi,

ân tình đắng cay bờ môi


Trách ai xui tình

buông thả xót xa bùi ngùi.

Giờ còn đâu những ngày mộng mơ,

ôi hẩm hiu bơ vơ

Xin người trả cho tôi lại ngày thơ.
You're watching

correct Giọt Sầu Tương Tư Lyrics

if you detect errors in the Giọt Sầu Tương Tư Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giọt Sầu Tương Tư Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giọt Sầu Tương Tư Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...