Friday, September 29, 2017

Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics have been many singers present, if

Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics song presented by Tóc Tiên, Touliver, Long HaloBài hát: Hoa Cỏ Mùa Xuân - Tóc Tiên, Touliver, Long Halo


Biết em, biết em...


Này là cỏ non rất mềm

Này mùa xuân rất hiền

Này là hoa rất thơm,

Này là giọt sương trĩu nặng

Hạt ngọc trên lá cỏ

Trên bông tầm xuân trước hiên nhà


Vì em đã biết anh chiều qua

Người em vẫn thấy khi nằm mơ

Người vừa hiền khô dễ thương

Lại vừa đẹp trai nhất vùng

Đến theo cùng hoa cỏ mùa xuân


Và mùa xuân biết em, biết em...

Đã mang một mối tình.

Wow...wo...Biết em, biết em...

Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương.
You're watching

correct Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics

if you detect errors in the Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hoa Cỏ Mùa Xuân Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...