Friday, September 29, 2017

Hối Hận Muộn Màng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hối Hận Muộn Màng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hối Hận Muộn Màng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hối Hận Muộn Màng Lyrics have been many singers present, if

Hối Hận Muộn Màng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hối Hận Muộn Màng Lyrics song presented byBài hát: Hối Hận Muộn Màng - Quang Hà


Người yêu ơi em đang ở nơi đâu?

Về với anh em yêu của anh

Anh nhớ em ôi nhớ sao

Biết bao làn môi ấm


Hờn giần anh nên em buồn lang thang

Tủi thân em bơ vơ đường đêm khuya

Vắng em trong đời với anh bây giờ như là cây khô.


Người yêu ơi anh đã trách lầm người

Hãy về đây cho anh được thứ tha

Em ơi anh đã sai rồi, giờ anh không mong chi

Chỉ mong sao em về bên anh

Còn yêu anh xin em hãy rộng lòng

Quay về đây với căn nhà xưa

Em ơi anh đã biết sai rồi, thời gian qua không em

Đã cho anh bao điều cay đắng.


Giờ em đang lang thang ở nơi đâu

Có biết rằng anh lo lắng nhiều không

Em dấu yêu hãy trở về

Anh sẽ không còn làm em khóc
You're watching

correct Hối Hận Muộn Màng Lyrics

if you detect errors in the Hối Hận Muộn Màng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hối Hận Muộn Màng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hối Hận Muộn Màng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...