Sunday, September 3, 2017

Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics have been many singers present, if

Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics song presented by Bé Bảo NgọcBài hát: Đi Chơi Biển Mùa Hè - Bé Bảo Ngọc


Mùa hè em đi ra biển chơi, nhìn cát trắng trải dài dưới nắng vàng

Từng con sóng xô bờ đuổi bắt nhau ôi thật vui !

Mùa hè em đi ra biển chơi cùng xây những lâu đài bằng cát này

Cùng tắm biển xong nằm nghe sóng rì rào ngoài khơi !


Ôi biển xanh thật trong xanh quá !

Em chỉ muốn bơi cả mùa hè !

Ôi biển xanh, thật nhiều tôm cá !

Muốn ăn hoài thật no !
You're watching

correct Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics

if you detect errors in the Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đi Chơi Biển Mùa Hè Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...