Friday, September 29, 2017

Khoảng Cách Từ Xa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Khoảng Cách Từ Xa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Khoảng Cách Từ Xa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Khoảng Cách Từ Xa Lyrics have been many singers present, if

Khoảng Cách Từ Xa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Khoảng Cách Từ Xa Lyrics song presented by Cao Thái SơnBài hát : Khoảng Cách Từ Xa - Cao Thái Sơn


Anh chẳng thể nào quên hết, khuôn mặt em lúc xưa

Nói với anh lời yêu, nhưng bây giờ hơi ấm ấy

Đã tàn theo khói mây, khoảng cách cứ xa thật rồi

Anh đã biết em chẳng còn tình yêu

Dù có gắng cũng chỉ đau lòng nhau

Con đường xưa chung đôi

Sẽ không có em nữa rồi

Nhìn đằng sau, bóng dáng ấy dần xa

Mọi chuyện đã kết thúc như vậy sao

Anh không biết em đang nghĩ điều gì?

Hãy cho anh một lần

Yêu em như ngày xưa

Một tình yêu không có lìa xa
You're watching

correct Khoảng Cách Từ Xa Lyrics

if you detect errors in the Khoảng Cách Từ Xa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Khoảng Cách Từ Xa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Khoảng Cách Từ Xa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...