Friday, September 29, 2017

Không Thấy Ngày Về Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Không Thấy Ngày Về Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Không Thấy Ngày Về Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Không Thấy Ngày Về Lyrics have been many singers present, if

Không Thấy Ngày Về Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Không Thấy Ngày Về Lyrics song presented by Lã Phong LâmBài hát: Không Thấy Ngày Về - Lã Phong Lâm


Bức tường cao phủ kín thép gai là nơi giam giữ những tội phạm

Có buồng giam cùng sắt chấn song vào đây mới thấy ngày dài lắm

Những đại ca đầu gấu khắp nơi, vào đây mới hay luật buồng

Cháo sườn ăn no gà nó thông tai rồi cụp pha bó gối ngồi ngoan


Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đua đòi

Bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời,

Theo đám bạn đi bar bay lắc và cần sa

Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi

Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận

Bạn bè thân của tôi đứa chết đứa đi tù

Cũng chỉ vì ma túy cũng chỉ vì ham chơi

Riêng tôi ngồi nơi đây ko thấy ngày về


Có thằng mới 18 xuân xanh một mình nó giết người cướp tiệm vàng

Có thằng đã ngoài 60 xuân mà tại sao vẫn phạm tội hiếp ***

Có thằng cho vay, làm bóng, ôm lô, đòi nợ thuê, có vũ khí quân dụng

Có thằng giết người cướp xe ôm

Thằng bạn tôi giết người tình trong lúc say


Chuyện của tôi ngày xưa do ham chơi đua đòi

Bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời,

Theo đám bạn đi bar bay lắc và cần sa

Nhưng tháng ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi

Giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân hận

Bạn bè thân của tôi đứa chết đứa đi tù

Cũng chỉ vì ma túy cũng chỉ vì ham chơi

Riêng tôi ngồi nơi đây ko thấy ngày về
You're watching

correct Không Thấy Ngày Về Lyrics

if you detect errors in the Không Thấy Ngày Về Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Không Thấy Ngày Về Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Không Thấy Ngày Về Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...