Sunday, September 3, 2017

Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics have been many singers present, if

Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics song presented by Cao Bá HưngBài hát: Kiều (Sing My Song 2016) - Cao Bá Hưng


Verse 1:

Hoa đang ghen thua thắm bên ai.

Đôi môi kia sao quá mong manh.

Em đi qua như giấc chiêm bao

Vương nơi đây một áng yêu thương

Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ.

Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình.


ĐK:

Trời thương xót thương thay

Nàng Kiều khẽ buông dây đàn

Xót thương thay

Từng ngày mua vui tiếng hát

Tấm thân kia, nào giờ có riêng Kim Trọng.

Xót thương thay, từng ngày mua vui tiếng hát.


Trăng ơi trăng nhớ thương ai.

Canh khuya vang tiếng trống thu không.

Thương thay câu hát chia ly

Yêu kia ai ngóng ai trông.

Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ.

Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình.


ĐK:

Trời thương xót thương thay

Nàng Kiều khẽ buông dây đàn

Xót thương thay

Từng ngày mua vui tiếng hát

Tấm thân kia, nào giờ có riêng Kim Trọng.

Xót thương thay, từng ngày mua vui tiếng hát.
You're watching

correct Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics

if you detect errors in the Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Kiều (Sing My Song 2016) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...