Friday, September 29, 2017

Lá Thư Trần Thế Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lá Thư Trần Thế Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lá Thư Trần Thế Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lá Thư Trần Thế Lyrics have been many singers present, if

Lá Thư Trần Thế Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lá Thư Trần Thế Lyrics song presented by Huy CườngBài hát: Lá Thư Trần Thế - Huy Cường


Lạy Chúa con là lính trận ngoài biên

Vì xa thành phố xa quá nên quên.

Đêm nay ngôi hai trời xuống

Ánh sao lung linh muôn màu,

con tưởng hỏa châu soi tuyến đầu


Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê

Chồng con vì nước nên đã ra đi

Hai ba năm chưa thỏa chí

Hết Thu qua Xuân sang Hè

Con đợi tàn Đông mới tin về.


Đạn xé không trung đêm đừng đêm vẫn nghe

Từng lớp trai đi cho ngày mai vẫn đi

Đêm nay Người xuống đời

Xin đem nguồn vui tới

Những đôi môi cằn cỗi lâu không cười.


Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh

Vì cha là lính con thiết tha xin

An vui cho người đầu tuyến

Trẻ thơ yên tâm sách đèn

Để mẹ hiền con hết ưu phiền.
You're watching

correct Lá Thư Trần Thế Lyrics

if you detect errors in the Lá Thư Trần Thế Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lá Thư Trần Thế Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lá Thư Trần Thế Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...