Sunday, September 3, 2017

Lại Đây Với Anh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lại Đây Với Anh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lại Đây Với Anh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lại Đây Với Anh Lyrics have been many singers present, if

Lại Đây Với Anh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lại Đây Với Anh Lyrics song presented by Châu Gia KiệtBài hát: Lại Đây Với Anh - Châu Gia Kiệt


Dẫu biết nước mắt em rơi là vì ai ai ai

Dẫu biết nước mắt em rơi từng đêm hao gầy

Giá như anh đến bên em chỉ một phút thôi

Con tim anh sẽ không cô đơn nếu thiếu em. No baby


Anh sẽ thấm ướt lau đi giọt nước mắt cay

Anh sẽ ôm lấy và nói anh ở đây rồi

Anh luôn ở bên khi em cần đến anh đây

Một chiều buồn rồi cũng sẽ tan biến


Đừng khóc nữa hãy nín đi vì một người hết yêu

Họ đâu yêu em chỉ vui thoáng qua thôi mà

Còn riêng anh yêu em âm thầm tháng năm

Và người có nghe anh nói gì không


Gạt nước mắt em hãy nhìn về phía anh

Nào lại đây tựa sát đôi vai gầy

Đêm đến sáng anh sẽ thức cùng với em

Nụ cười ấy ánh mắt ấy anh ở đây.
You're watching

correct Lại Đây Với Anh Lyrics

if you detect errors in the Lại Đây Với Anh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lại Đây Với Anh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lại Đây Với Anh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...