Sunday, September 3, 2017

Lạy Phật Quan Âm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lạy Phật Quan Âm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lạy Phật Quan Âm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lạy Phật Quan Âm Lyrics have been many singers present, if

Lạy Phật Quan Âm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lạy Phật Quan Âm Lyrics song presented by Nguyễn Mỹ TiênBài hát: Lạy Phật Quan Âm - Nguyễn Mỹ Tiên


Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm

Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời

Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông

Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông

Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời

Quan Âm...

Trái tim sáng ngờị.. cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn

Quan Âm...

Tay cầm bình nước Cam Lồ

Tay cầm nhành liễu thân vàng... rưới khắp thế gian

Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn


Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian

Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời

Cho con được sống đời an vui

Cho con được sống đời xinh tươi

Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời
You're watching

correct Lạy Phật Quan Âm Lyrics

if you detect errors in the Lạy Phật Quan Âm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lạy Phật Quan Âm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lạy Phật Quan Âm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...