Sunday, September 3, 2017

Lời Nói Dối Không Thật Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Nói Dối Không Thật Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Nói Dối Không Thật Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Nói Dối Không Thật Lyrics have been many singers present, if

Lời Nói Dối Không Thật Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Nói Dối Không Thật Lyrics song presented byBài Hát: Lời Nói Dối Không Thật - Phạm Trưởng, Lý Hải


Hỡi người đừng buông cánh tay vội vàng

Người hãy nói em vẫn yêu anh vô vàng

Biết rằng lời nói dối đó không thật

Nhưng tại sao anh vẫn muốn nghe người ơi.Chỉ cần được em ở bên thế này

Dù ngày mai em có bước đi bên ai

Dẫu rằng người có bên ai đi nữa

Nhưng ngày sau em nhớ đến anh là vui.[ĐK:]

Người hãy nói những lời gian dối

Em vẫn yêu anh

Để cho anh được mơ được ước

Dẫu cho nó rất hiu quạnh

Để anh được hạnh phúc trong đơn phương

Chỉ mong rằng người đừng lạnh lùng quay lưng.Để cho anh không phải đau đớn không phải cô đơn

Dù cho em chẳng yêu chẳng thương

Chẳng đi đến cuối con đường

Vẫn chấp nhận một sự thật đau thương

Đối với anh tình là hạt cát vô thường.
You're watching

correct Lời Nói Dối Không Thật Lyrics

if you detect errors in the Lời Nói Dối Không Thật Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lời Nói Dối Không Thật Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lời Nói Dối Không Thật Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...