Sunday, September 3, 2017

Lòng Tự Cao Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lòng Tự Cao Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lòng Tự Cao Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lòng Tự Cao Lyrics have been many singers present, if

Lòng Tự Cao Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lòng Tự Cao Lyrics song presented by Châu Khải Phong, Ngọc ThúyBài hát: Lòng Tự Cao - Châu Khải Phong, Ngọc Thúy


Ai cũng đều có lí do của mình

Ai cũng cho rằng mình đúng không sai

Ai cũng cho rằng mình tốt đẹp

Vậy ai là người chưa mắc sai lầm.


Yêu để làm gì để giờ này phải khổ đau

Kết thúc cuộc tình để giờ phải khóc than

Chỉ vì ta không ai chịu tin

chỉ vì ta không ai nhường ai

Để rồi mai đường tình hai lối đi.


[ĐK:]


Lòng tự cao đã giết chết đi tình yêu chúng ta

Lòng tự cao đã đánh mất đi hạnh phúc bốn năm

Lòng tự cao nó sẽ đến khi người ta muốn đổi thay

Làm như thế có đúng hay là sai.


Đường anh đi sẽ thật khác nếu như không có em

Đường em đi sẽ buồn lắm nếu tình mình tan vỡ

Đừng tự cao như thế mà lại đánh đổi đi

Một hạnh phúc khó kiếm hơn bao giờ.
You're watching

correct Lòng Tự Cao Lyrics

if you detect errors in the Lòng Tự Cao Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lòng Tự Cao Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lòng Tự Cao Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...