Tuesday, September 12, 2017

Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics song presented by Khởi MyBài hát: Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu - Khởi My


Đừng đến nhà em buổi chiều,mẹ em vừa đi làm về

Ba em thì hơi nóng tính nên anh chớ có làm liều

Buổi tối thì em học bài, vì em là thân con gái

Nên phải chăm lo học hành, còn lo tương lai


Anh đẹp trai, anh đẹp trai, đẹp trai nhất vùng còn ai qua anh

Nhưng mẹ em, nhưng mẹ em thì hâm đánh đòn, còn bị ba la

A ì a a ì a ì a í à ì a i a (x2)

Em chưa đến tuổi yêu đâu nên anh đừng theo nữa nhé


Em chưa đến tuổi yêu đâu mẹ em chưa có cho yêu đâu

Em chưa đến tuổi yêu đâu nên anh đừng theo nữa nhé

Em chưa đến tuổi yêu đâu mẹ em chưa có cho yêu đâu


Biết sao bây giờ nếu anh bất ngờ

Bước theo em và đợi chờ, chắc không lâu ta sẽ là của nhau

Biết sao bây giờ nếu anh bất ngờ

Bước theo em và đợi chờ, chắc không lâu ta sẽ là của nhau
You're watching

correct Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Em Chưa Có Cho Yêu Đâu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...