Sunday, September 3, 2017

Mẹ Hiền Của Con Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Hiền Của Con Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Hiền Của Con Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Hiền Của Con Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Hiền Của Con Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Hiền Của Con Lyrics song presented by Lyna Thùy LinhBài hát: Mẹ Hiền Của Con - Lyna Thùy Linh


Mẹ ơi phương trời con gái về đây

Mẹ tôi bạc phơ mái tóc như mây

Mẹ ngồi vui mừng nhìn con khôn lớn

Mẹ cười sao lòng con nghe nhói đau


Mẹ tôi tháng ngày tần tảo ngược xuôi

tình thương Mẹ luôn dành hết cho con

Cha già qua đời Mẹ con côi cút

xa Mẹ con tìm tương lai sáng ngời


Mẹ già như chuối chín cây

đàn con vẫn chưa đáp đền

Mẹ ơi con thật bất hiếu

tuổi già để Mẹ buồn quạnh hiu


Mẹ hiền khóe mắt chân chim

nhà tranh sớm hôm rét lạnh

chợt nghe nước mắt con rơi

có Mẹ là hạnh phúc trong đời...
You're watching

correct Mẹ Hiền Của Con Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Hiền Của Con Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Hiền Của Con Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Hiền Của Con Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...