Friday, September 29, 2017

Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics song presented by Bảo AnBài hát: Mẹ Ơi Tại Sao - Bảo An


Mẹ ơi tại sao con bướm bay cao, con ong làm mật, con kiến tha mồi

Mẹ ơi tại sao trời nhiều mây thế,tại sao mẹ ơi trời mưa hay nắng...

Mẹ ơi tại sao trong giấc chiêm bao,ông tiên hiện về ông nói ông cười.

Gậy ông cầm tay ông hóa ngôi sao trắng xanh vàng đỏ mọc trên mái nhà....

Ô ngày may ngày con đến trường khi ngoài sân gà gáy o o...

Cô dạy con học rất vui vui 1,2,3 cùng nhau hát ca...

Ô ngày may ngày con đến trường con học ngoan và lớn lên mau..

Con làm theo lời ba và mẹ À tại sao con lớn mẹ ơi....

Mẹ ơi tại sao ông có lưng cong, tiếng ông ồm ồm, râu tóc ông dài..

Mẹ ơi tại sao ba nói thương con, nhớ thương là gì vì sao hỡi mẹ..

Mẹ ơi tại sao (x 4 ) Vì sao hỡi mẹ
You're watching

correct Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Ơi Tại Sao Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...