Sunday, September 3, 2017

Mẹ Từ Bi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Từ Bi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Từ Bi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Từ Bi Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Từ Bi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Từ Bi Lyrics song presented by Hoàng Kỳ NamBài hát: Mẹ Từ Bi - Hoàng Kỳ Nam


Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát

Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát

Chắp tay quỳ kính lạy Người

Thiết tha con khấn nguyện cầu

Quê hương là dòng sông,

Mát trong trăng vàng soi sáng


Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát

Nam mô đại từ đại bi Quán thế âm Bồ Tát

Đóa hoa tươi sắc vô thường

Sớm khuya rơi rớt khôn lường

Nương thuyền từ vượt qua

Bến mê đến nơi bờ giác


Mẹ hiền Quan thế Âm

Giọt nước cần dương xoa dịu lầm than

Mẹ hiền Quan thế Âm

Đem đến an vui rứt sạch ưu phiền

Mẹ hiền Quan thế Âm

Ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên

Mẹ hiền Quan thế Âm

Chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên


Nam mô đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát

Nam mô đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát

Chiến tranh đau đớn cuộc đời

Bão giông mây nước ngấp trời

Con xin Mẹ từ bi !

Xót thương cứu độ trần gian.
You're watching

correct Mẹ Từ Bi Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Từ Bi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Từ Bi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Từ Bi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...