Friday, September 29, 2017

Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics have been many singers present, if

Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics song presented by Nguyễn Đình VũBài hát: Mong Em Hiểu Cho Anh - Nguyễn Đình Vũ


Đôi khi quan tâm cũng khiến em khó chịu

Anh cứ ở bên mỗi khi em lạnh lùng

Nụ cười chẳng dành cho anh đâu

Thật áp lực khi bên nhau, tự hỏi mình chịu được bao lâu

Nhiều khi em vô lý, là anh không suy nghĩ

Bởi anh không tiếc gì, vì anh thương em nên bỏ qua tất cả

Chỉ mong em yêu anh

Chỉ mong em lắng nghe

Thật sự mọi thứ nếu cứ như vậy, anh sẽ ra đi

Làm sao anh có thể nói những gì em đã dành cho anh

Anh giấu nỗi nhớ, giấu sâu tận trong lòng

Anh muốn chính em phải nghe, em phải thấy nhận ra em sai

Lắng nghe anh và biết trân trọng anh
You're watching

correct Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics

if you detect errors in the Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mong Em Hiểu Cho Anh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...