Sunday, September 3, 2017

Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics have been many singers present, if

Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Một Đời Người Một Rừng Cây Remix - Lương Gia Huy


Khi nghĩ về một đời người

Tôi thường nhớ về rừng cây

Khi nghĩ về một rừng cây

Tôi thường nhớ về nhiều người

Trẻ trung như cụm hoa hồng

Hồn nhiên như ngàn ánh lửa

Chiều hôm khi gió về.


Cây đã mọc từ thuở nào

Trên đồi núi thật cằn khô

Cây có hiểu vì sao

Chim thường kéo về làm tổ

Và em như cụm lan mọc

Từ những cành cổ thụ già kia.


Và tôi vẫn nhớ hoài về một loài cây

Sống gần nhau thân mới thẳng

Có một cây là có rừng

Và rừng sẽ lên xanh

Rừng giữ đất quê hương.


Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng

Gian khổ biết dành phần ai

Ai cũng một thời trẻ trai

Cũng từng nghĩ về đời mình

Phải đâu may nhờ rủi chịu

Phải đâu trong đục cũng đành

Phải không anh, phải không em?


Chân lý thuộc về mọi người

Không chịu sống đời nhỏ nhoi

Xin hát về bạn bè tôi

Những người sống vì mọi người

Ngày đêm canh giữ đất trời

Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
You're watching

correct Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics

if you detect errors in the Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Một Đời Người Một Rừng Cây Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...