Friday, September 29, 2017

Mùa Xuân Cưới Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mùa Xuân Cưới Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mùa Xuân Cưới Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mùa Xuân Cưới Em Lyrics have been many singers present, if

Mùa Xuân Cưới Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mùa Xuân Cưới Em Lyrics song presented by Mai Lệ Quyên, Lưu Chí VỹBài hát: Mùa Xuân Cưới Em - Mai Lệ Quyên, Lưu Chí Vỹ


Mùa xuân này anh sẽ cưới em

Bỏ thời gian cách xa đợi chờ

Ðường sang nhà vang tiếng pháo vui

Theo kiệu hoa có đôi phụ rể

Còn trông đợi bạn bè dăm tên

Bạn ngoài xa đã xa thật rồi. Đâu.. còn...!


Mùa xuân này anh sẽ cưới em

Lũ bạn xa chắc không kịp mời

Đường chim trời đây đó bốn phương

Đưa đầu non giữa đêm vượt suối

Nhờ mây trời rồi mình đưa tin

Rằng mùa xuân đã nên vợ chồng: Đôi mình !


Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang

Tình dâng ngút ngàn. Anh lo gì thời gian !

Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau

Ngày vui đến gần, như nhắc trời vào xuân


Mùa xuân này ta sẽ có nhau

Trong ngày vui áo em màu hồng

Màu hy vọng tô thắm áo anh

Màu tình yêu ngát trên đồng lúa

Màu huy hoàng dịu dàng quê hương

Vào đầu xuân chứa chan chuyện tình: Đôi mình !
You're watching

correct Mùa Xuân Cưới Em Lyrics

if you detect errors in the Mùa Xuân Cưới Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mùa Xuân Cưới Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mùa Xuân Cưới Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...